Altijd maar druk druk druk, te weinig tijd of teveel te doen?

De hoge eisen van werk en sociaal leven vergen steeds meer van ons. In de samenleving wordt van je verwacht dat je je inzet voor je baan, je vrienden en je gezin. De consumptiemaatschappij legt veeleisende normen op aan de werkende mens. Je baan moet niet alleen veel geld opbrengen, maar ze moet ook interessant zijn en leven verrijkend. Je sociaal leven moet goed gevuld zijn, en je wordt geacht ook nog eens interessante hobby’s te hebben. Het hoeft geen betoog te zijn om te zien dat dit voor veel mensen te veel wordt en dat ze deze hoge verwachtingen niet kunnen inlossen. Het gevoel van er niet bij te kunnen horen kan uiteindelijk leiden tot depressie. Depressie lijkt meer en meer opgang te maken als gezondheidsaandoening, zowel bij kinderen als volwassenen.  Gevoelens van somberheid, uitzichtloosheid en zinloosheid komen vaker en vaker voor bij de moderne mens. Depressie wordt niet voor niets de ziekte van de eenentwintigste eeuw genoemd.

Uit onderzoek blijkt dat in Nederland 6% van de volwassen bevolking een depressie in ergere zin heeft gehad, dat zijn in totaal 750.000 Nederlanders. Verder is gebleken dat 1 op de 7 mensen ooit een depressie krijgt! Een alsmaar groter deel van de bevolking slikt antidepressiva of voedingssupplementen tegen depressie.

 Symptomen depressie

 Psychologische symptomen:

 • Depressieve stemming: neerslachtigheid, bedroefdheid, somberheid, hopeloosheid, gedeprimeerdheid; soms is die verlaagde stemming ’s ochtend het ergste (“dagschommelingen”)
 •  vermoeidheid, verlies van energie, initiatief en kracht 
 • gevoel: angst is vaak een kenmerkend gevoel bij een depressie; soms is er sprake van een sterke afvlakking van gevoelsleven: men voelt niets meer, geen verdriet, vreugde, angst of blijheid
 • Stoornissen van de vorm van het denken: problemen met concentreren en geheugen, denkremming en besluiteloosheid 
 • Gedachten over schuld, zelfverwijt, waardeloosheid en verlies van zelfrespect

Gedragsmatige symptomen:

 • Sociaal terugtrekgedrag, verlies van interesse in de omgeving 
 • Verlies van het vermogen plezier te beleven 
 • Lichamelijke onrust of juist geremd gedrag 
 • Verminderde productiviteit 
 • Suïcidaliteit (zelfmoord gedachtes/neigingen) 
 • Huilbuien

Functionele symptomen (vitale of biologische functies):

 • Eetstoornissen: afgenomen of toegenomen eetlust 
 • Slaapstoornissen: in- en of doorslaapstoornissen, vroeg wakker worden, of juist slaapzucht 
 • Seksuele stoornissen: verminderde behoefte (libidoverlies) 
 • lichamelijke klachten: obstipatie of diarree

Komen deze stoornissen jou bekend voor? Dan kan Unique-Training je ook hier de helpende hand bieden!

Verschillende studies hebben aangetoond dat sporten dezelfde helende werking kan hebben dan vele antidepressiva (medicijnen)

Sporten tegen depressie en angst

Veel mensen hebben tegenwoordig last van depressies, maar in plaats van te grijpen naar een antidepressivum zouden ze evenveel baat hebben bij lichamelijke inspanning, aldus een onderzoeksteam.

Sporten is een ‘wondermiddel’ tegen depressie en angst en dat geldt voor iedereen. Traditionele behandelvormen zoals pillen en cognitieve gedragstherapie hebben een lager succespercentage, zeggen de onderzoekers van Boston University. Na een overzichtsonderzoek van tientallen publicaties ontdekten zij dat door lichamelijke inspanning bepaalde delen van de hersenen die depressies en angst tegengaan worden geactiveerd. De optimale hoeveelheid inspanning is 150 minuten per week matig sporten of 75 minuten bij een intensievere sport.

Volgens hen zult u echter al na 25 minuten lichamelijke inspanning het heilzame effect ondervinden. Dan verbetert namelijk uw stemming al en gaat u zich minder gespannen voelen.

Bron: Presentatie bij de 30e jaarlijkse conferentie van de Anxiety Disorders Association of America, 6 maart 2015, Baltimore, Maryland.

Hoe sporten een depressie kan voorkomen

Sporten blijkt depressies te kunnen voorkomen, maar hoe dat werkt, was lang onduidelijk.

Wetenschappers lijken het nu wel te begrijpen: sporten voorkomt de doorstroom van het stresshormoon kynurenine naar de hersenen Chronische stress leidt niet zelden tot een depressie. Sporten vermindert het stressniveau.
We worden er rustig en emotioneel weerbaarder van en verkleinen zo de kans op depressies en andere stemmingsstoornissen.

Uit eerder onderzoek bleek al dat het enzym PGc-1aplha1, dat wordt aangemaakt bij zware fysieke inspanning, stress vermindert. Alleen dit is een eiwit en eiwitten kunnen niet via de bloedbaan van de spieren naar de hersenen worden getransporteerd

Onderzoekers van het Karolinska Instituut in Stockholm hebben nu aangetoond dat de ontspannende werking van PGC-1alpha1 via een omweg verloopt en die omweg heet kynurenine. Deze metabolische stof wordt aangemaakt bij stress en kan aanzienlijke schade veroorzaken, zoals infecties en ontstekingen. Die kunnen op hun beurt leiden tot stemmingsstoornissen. Om de doorstroom van kynurenine naar de hersenen te vooromen komt het enzym PGC-1alpha1 in actie.
Daarbij wordt ook nog een tweede tot nu toe onbekende stof aangemaakt die zich vastzet in de kynurenine en hem afbreekt in verschillenden basiscomponenten, die op zichzelf de hersenen niet bereiken.

Minder van het kynureninen-stresshormoon in de hersenen betekent minder kans op schadelijke infecties en dus ook minder kans op een depressie; zegt Maria lidskog, neurowetenschappelijk onderzoekt aan het Karolinska Instituut en mede-auteur van de betreffende studie.

Bron: welingelichtekringen.nl

Dus kies met Unique-Training voor de gezondste oplossing om depressiviteit te bestrijden of te voorkomen.

Unique-Training zorgt niet alleen voor een:

 • mooier en gezonder lichaam
 • meer vitaliteit en uithoudingsvermogen
 • het vergroten van je zelfvertrouwen en eigenwaarden

Maar zorgt er gelijktijdig voor dat elke vorm van depressiviteit teruggedrongen of voorkomen wordt!